Nasze cele - feniksfundacja

Przejdź do treści

Menu główne:

Nasze cele

Nasza działalność
Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne środowiska Fundacja w momencie powstania określiła ścisłe cele swojej działalności:
- niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom pochodzącym z rodzin patologicznych oraz dzieciom żyjącym poniżej minimum socjalnego i sierotom,
- wspieranie działań w należytym utrzymaniu obiektów szkolnych ,
- promowanie i popieranie uzdolnionych uczniów,
- skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli biznesu, władz samorządowych a także przedstawicieli nauki i kultury.
Cele te realizowane są w formie finansowania leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowania wyposażenia sal klasowych i sali gimnastycznej w pomoce naukowe i sprzęt sportowy. Fundacja realizuje swe cele również poprzez finansowanie pomocy socjalnej dzieciom żyjącym w trudnych warunkach materialnych w postaci dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi ,  gromadzimy środki z darowizn i zbiórek publicznych. W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności , wszystkie nasze działania są oparte na wolontariacie i pracy społecznej, osób je wykonujących.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego